PERSOONLIJK, VERTROUWD & DOELTREFFEND

Bbz-uitkering Corona

Dit artikel zal over alle relevante informatie beschikken voor ZZP’ers die een uitkering willen aanvragen, omdat zij zakelijk zijn getroffen door het Coronavirus. Op dit moment is het nog onbekend welke procedure ZZP’ers dienen te volgen. Wel is bekend dat dit via de gemeente loopt waarin je als ZZP’er woont / staat ingeschreven.

VoordeBaas helpt kosteloos! Als jij het lastig vindt om de aanvraagprocedure te doorlopen dan zullen wij je helpen. We kunnen daarvoor mailen, bellen of chatten.

Update 23 maart 2020:
Eerst noodloketten zijn door diverse gemeenten geopend voor ondernemers die door het Corona virus in de problemen zijn gekomen. De regeling is nog niet van kracht. Gemeenten kunnen aanvragen wel in behandeling nemen, maar nog niet beschikken. SZW werkt aan de regeling (AMvB) en verwacht uiterlijk 25 maart meer details te kunnen bieden.

Meer informatie volgt!